مشتریان ما

لیست مشتریان داده پردازان سیمرغ شامل برند های بین المللی عمده ای است که در ایران فعالیت می کنند و همچنین شرکت های ایرانی که می خواهند به بازار دیجیتال رو به رشد بپردازند.